page_top_back

Dịch vụ

Các giải pháp miễn phí được cung cấp

MoreFun cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp khả thi phù hợp hơn và tiết kiệm chi phí hơn.Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!

TMS

Hệ thống quản lý thiết bị đầu cuối.Các chức năng cơ bản bao gồm: Quản lý thiết bị đầu cuối POS, Trung tâm Tải xuống & Nâng cấp, Quản lý Thương hiệu & Tổ chức
Kiểm tra vị trí, Giám sát thiết bị vv.

Tập huấn

MoreFun cung cấp tất cả các khóa đào tạo chuyên nghiệp như
về chi tiết chuyên sâu, thực hành về cài đặt phần cứng, tải xuống ứng dụng, cài đặt tham số và khắc phục sự cố thông thường

Hỗ trợ kỹ thuật

MoreFun cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dài hạn trong toàn bộ dự án, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến từ xa, hỗ trợ qua điện thoại và hội nghị truyền hình nhóm, v.v.