trang_top_back

Các giải pháp

Thế mạnh nhà sản xuất

Nhà sản xuất của MoreFun thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9001, kết hợp với quy trình sản xuất của hệ thống K3 ERP và hệ thống sản xuất MES.

Bên cạnh dòng sản phẩm giải pháp thanh toán phong phú, MoreFun còn cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh OEM/ODM.

Đảm bảo công suất hiệu quả (mPOS khoảng 70.000 đơn vị/ngày) và quản lý chất lượng cao (tỷ lệ vượt qua>=98,5%) là cách tốt nhất để đền đáp cho khách hàng của chúng tôi.