page_top_back

Các giải pháp

Sức mạnh của nhà sản xuất

Nhà sản xuất MoreFun thực hiện nghiêm túc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9001, kết hợp với quy trình sản xuất của hệ thống K3 ERP và hệ thống sản xuất MES.

Bên cạnh dòng sản phẩm giải pháp thanh toán phong phú, MoreFun còn cung cấp dịch vụ tùy biến OEM / ODM.

Đảm bảo công suất hiệu quả (mPOS khoảng 70.000 đơn vị / ngày) và quản lý chất lượng cao (tỷ lệ vượt qua> = 98,5%) là cách tốt nhất để trả lại cho khách hàng của chúng tôi.