trang_top_back

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm mới đạt được

Gần đây, chúng tôi đã nhận được 16 giấy chứng nhận bản quyền phần mềm do Cục Bản quyền Quốc gia cấp.

Chúng tôi luôn coi trọng đổi mới phát triển công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đã có được hơn 50 bản quyền phần mềm và hơn 30 bằng sáng chế.Những bằng sáng chế này thể hiện sự nhiệt tình và trí tuệ của đội ngũ R&D, đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy toàn diện sự phát triển thị trường của công ty, đổi mới thiết bị đầu cuối POS, duy trì chất lượng và các công việc khác.Chúng tôi sẽ nỗ lực bền bỉ, tuân thủ định hướng giá trị “đổi mới và xuất sắc”, tạo ra những bước đột phá trong công nghệ mới và giải pháp mới cho thiết bị POS di động, đồng thời nâng cao toàn diện sức mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới của công ty.

16 bản quyền phần mềm máy tính mà công ty chúng tôi có được lần này không chỉ là bằng cấp có thẩm quyền của các sản phẩm phần mềm có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, mà còn là bằng chứng về công nghệ cốt lõi của công ty chúng tôi và sức mạnh khoa học và công nghệ mạnh mẽ của công ty, đánh dấu R&D công nghệ của công ty và quyền sở hữu trí tuệ độc lập là một tiến bộ mới khác, nhưng cũng là một bằng chứng quan trọng về cam kết của công ty đối với công nghệ chuyên nghiệp.

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm mới đạt được

 


Thời gian đăng: Nov-07-2022