page_top_back

Báo cáo của Nilson, Lô hàng tại thiết bị đầu cuối POS, tháng 9 năm 2021

Morefun Xếp hạng 3 toàn cầu, hạng 1 Châu Á Thái Bình Dương

Điểm nổi bật về hiệu suất Morefun:
● Đã vận chuyển: 11,52 triệu, ● Tăng 51,3%
● Thị phần: 8,54%, ● Tăng 45,39%
● Xếp hạng toàn cầu: thứ 3, ● Tăng từ thứ 8
● Xếp hạng Châu Á Thái Bình Dương: 1, ● Tăng từ thứ 5 ở thị trường lớn nhất (68,26%)

news news


Thời gian đăng: Jan-04-2022