trang_top_back

Báo cáo của Nilson, Lô hàng qua thiết bị đầu cuối POS, tháng 9 năm 2021

Morefun xếp hạng 3 toàn cầu, hạng nhất Châu Á Thái Bình Dương

Điểm nổi bật về hiệu suất của Morefun:
● Vận chuyển: 11,52 triệu USD, ● Tăng 51,3%
● Thị phần: 8,54%, ● Tăng 45,39%
● Xếp hạng toàn cầu: Hạng 3, ● Lên từ hạng 8
● Xếp hạng Châu Á Thái Bình Dương: Hạng nhất, ●Tăng từ hạng 5 tại thị trường lớn nhất (68,26%)

Tin tức Tin tức


Thời gian đăng: Jan-04-2022